top of page

KÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 A Magyar mint idegen nyelv általános nyelvi (Nyilvántartási szám: B/2020/000830) képzésünkkel kapcsolatban az alábbiakban adunk tájékoztatást:

 

A képzés célja: Külföldiek magyar nyelvi készségeinek, kommunikatív kompetenciájának megalapozása és  fejlesztése (szóban és írásban egyaránt),a  Közös Európai Referenciakeret nyelvi szintjeihez igazodva,  a tanulók élethelyzeti sajátosságaik, életkoruk, érdeklődésük, ismereteik figyelembe vételével.

 

A képzés során megszerezhető kompetenciák: A képzésben résztvevő képes legyen a tananyagegység során meghatározott és elsajátított ismereteket - nyelvtani szerkezeteket, szókincset és témaköröket – készségeket, képességeket, az adott KER nyelvi szintnek vagy nyelvi képzettségi szintnek, valamint kommunikációs- és civilizációs céloknak megfelelően alkalmazni, illetve azokat a mindennapi életben és munkája, tanulmányai során előforduló helyzetekben felhasználni.

 

A képzésbe való bekapcsolódás feltétele (a követelmények alapján):

 

KER A1 szinten

Az első modulba (A1.1) való bekapcsolódás feltétele a programra való jelentkezés mellett az alapvető írás‐, olvasás‐, és beszédkészség, amelynek mérése az ÁSZF elektronikus elfogadásával történik, amely megfelelően és teljes körűen dokumentáltan igazolja a szükséges alapkészségek meglétét.

A képzés első  tananyag  egységébe  (A1.1.)  teljesen  kezdők  is  bekapcsolódhatnak,  így nyelvi előképzettségre nincs szükség ahhoz, hogy a jelentkező az első tananyagegységbe bekapcsolódjon.

A további tananyagegységekbe (modulokba) való belépés feltétele az előző tananyagegységekben előforduló nyelvi készségek, képességek és ismeretek 60%‐os megléte.  Ezt a jelentkező vagy  az  előző  tananyagegység  során  megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a Magyar Iskola Kft. Által kiadott HLS (nyelvi) Diplomával, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

KER A2 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a Magyar Iskola Kft. Által kiadott HLS (nyelvi) Diplomával, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

KER B1 szinten

Az adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a Magyar Iskola Kft. Által kiadott HLS (nyelvi) Diplomával, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

 

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

KER B2 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a Magyar Iskola Kft. Által kiadott HLS (nyelvi) Diplomával, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 3 hónapnál nem régebbi , államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

KER C1 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a Magyar Iskola Kft. Által kiadott HLS (nyelvi) Diplomával, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 12 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta. Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is ha a megelőző KER szintű nyelvtudását  3 hónapnál nem régebbi , államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

KER C2 szinten

Az     adott     tananyagegységekbe     (modulokba)     való     belépés     feltétele     az     előző tananyagegységekben   előforduló   nyelvi   készségek,   képességek   és   ismeretek   60%‐os megléte. Ezt a jelentkező vagy az előző tananyagegység során megszerzett tanúsítvánnyal, vagy a Magyar Iskola Kft. Által kiadott HLS (nyelvi) Diplomával, vagy a képző által előírt előzetes tudásszint felméréssel igazolhatja. Az előzetes tudásszint felmérésen elért pontszám mutatja meg, hogy melyik tananyagegység tekintetében rendelkezik a jelentkező legalább 60%‐os ismerettel. A képzésbe akkor is be lehet kapcsolódni, ha a résztvevő más képző által kiállított, 3 hónapnál nem régebbi, az azonos programkövetelmény alapján megírt, más képzési program adott bekapcsolódási szintet megelőző tananyagegységének teljesítéséről szóló tanúsítvánnyal rendelkezik és azt bemutatta.

 

Továbbá, a képzésben részt vevő bekapcsolódhat a képzés adott KER szintjének első moduljába abban az esetben is, ha a megelőző KER szintű nyelvtudását 12 hónapnál nem régebbi, államilag elismert, a négy alapkészséget mérő nyelvvizsga bizonyítvánnyal igazolja.

 

A részvétel feltételei:

Az ÁSZF elfogadása a jelentkezés során.

 

A képzés helyszíne:

1052 Budapest, Petőfi Sándor u. 11. / az online tér

Vizsgával kapcsolatos információk:

Számonkérések tartalma

A számonkérés tartalmilag a képzés során tananyagegységenként elsajátítandó ismeretanyagot öleli fel.

A felnőttek tudásszintjének ellenőrzésére szolgáló módszer(ek): Írásbeli és/vagy szóbeli vizsga

Megszerezhető minősítések: Megfelelt / Nem megfelelt

Megszerezhető minősítésekhez tartozó követelményszintek:

·         0-59%: nem megfelelt

·         60-100%: megfelelt

Sikertelen teljesítés(ek) következménye(i)

Nyelvi képzésen való részvétel igazolása: A felnőttképzést folytató intézmény a nyelvi képzésen való részvételről – a résztvevő kérésére – Igazolást állít ki, ha a résztvevő hiányzásának mértéke nem haladja meg a modul óraszámának 50%‐át, és nem teljesítette a képzési programban meghatározott modult záró vizsga követelményeit. Az igazolás átvételét a képzésben résztvevő aláírásával igazolja.

 

 

A képzés elvégzését igazoló irat: Tanúsítvány / HLS Diploma

 

A tanúsítvány kiadásának feltétele: Sikeres záró teszt.

 

A képzéshez kapcsolódóan díjmentesen igénybe vehető felnőttképzési szolgáltatások: Előzetes tudásszint felmérés. Képzési szükségletek felmérése és képzési tanácsadás.

 

 

Jelentkezés határideje:

A jelentkezést lezárjuk a képzés kezdése előtti utolsó hétfőn.

 

Érdeklődni lehet:

Magyar Iskola Kft.

info@hlschool.hu

+36 20 424 10 12

1052 Budapest, Petőfi Sándor utca 11.

hétfő - csütörtök: 10.00 – 15.00

bottom of page