top of page

STATISZTIKA

A Magyar Iskola 2023. január 1. és 2023. december 31. között végzett összes elégedettségmérési adatának átlagai ezek voltak:

Mennyire elégedett az elvégzett képzés elméleti részének oktatóival?
9,40/10
Mennyire elégedett a képzéshez biztosított tananyagok színvonalával?
9,17/10
Lemorzsolódás (%):
9,4%
Mennyire segítette a fejlődését a kiosztott házi feladat?
8,95/10
Mennyire elégedett a képző intézmény által biztosított infrastrukturális feltételekkel?
9,09/10
Vizsgasikeresség (%):
95%
Mennyire elégedett a képző intézmény ügyfélszolgálati tevékenységével?
9,32/10
Mennyire felelt meg elvárásainak a képzés összességében?
9,08/10
Elégedettség éves összmutatója:
9,16/10
bottom of page